Регионални дирекции на горите

Кюстендил

Контакт със звеното:
Директор: инж. Здравчо Тодоров
Телефон: 078 505 10
Факс: 078 505 12
Електронна поща: rugkustendil@iag.bg
Адрес: гр. Кюстендил, ПК 2500, бул. България 33

Интернет страница: www.kustendil.iag.bg

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0878 671 351