Регионални дирекции на горите

Бургас

Контакт със звеното:
Директор: инж Мариян Костадинов
Телефон: 056 894 370
Факс: 056 842 779
Електронна поща: rugburgas@iag.bg
Адрес: гр. Бургас, ПК 8000, ул. Иван Шишман 8

Интернет страница: www.burgas.iag.bg


 

Във връзка с ежегодното подаване на годишните справки за постъпила, преработена и експедирана дървесина за предходната година за обекти по чл. 206 от З…