НачалоСтруктураДругиГСС София

Други

ГСС София

Контакт със звеното:
Директор: инж. Мария Беловарска
Телефон: 02 978 75 55
Факс: -
Електронна поща: GSSSofia@iag.bg
Адрес: гр. София, ул. Искърско шосе №5

Интернет страница: www.gsssofia.iag.bg

С постановление № 1171 от 24.09.1951 г. на МС, в което се констатират, от една страна, нарасналите нужди от горски посевни материали за целите на залесяването, и от друга страна, тяхното незадоволително качество Министерският съвет възлага на тогавашното Управление на горското стопанство да организира две семеконтролни станции. Така през ноември 1951 г. са създадени …