НачалоСтруктураДругиСписание ГОРА

Други

Списание ГОРА

Контакт със звеното:
Директор: Юлия Събчева
Телефон: 02 988 86 42
Факс: 02 988 04 15
Електронна поща: gora@iag.bg
Адрес: гр. София, ул. Антим I №17

Интернет страница: www.gorabg-magazine.info

През септември 1899 г., малко преди да изтече ХIХ век, българската общественост научава официално за съществуването и деятелността на нашето горско съсловие. Научава го от страниците на излезлите за първи път не едно, а две горски списания. В един и същи месец - септември, последователно се появяват първо "Лесовъдец", а след това и "Лесовъдска сбирка". Повече от 105 години не престава да вълнува своята читателска аудитория горският периодичен печат. С живо присъствие в двете последни годи…