НачалоНовини - 2018/09

Изпълнителна агенция по горите | Новини

13.09.2018 ЗОВ ЗА ПОМОЩ
5-ГОДИШНАТА ВЯРА - ДЪЩЕРЯ НА НАШИЯ КОЛЕГА ЛЮБЕН ЮСЕВ СЕ НУЖДАЕ ОТ СРЕДСТВА ЗА СПЕШНА ОПЕРАЦИЯ
03.09.2018 ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти,
горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “Държавно горско стопанство Малко Търново”
03.09.2018 ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план
планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “Държавно горско стопанство Крумовград”