НачалоНовини - 2017/01

Изпълнителна агенция по горите | Новини

10.01.2017 Заповед РД48-1/10.01.2017 за забрана за лова на птици - обект на лов на територията на общините, посочени в приложение
Заповед РД48-1/10.01.2017 г. на министъра на Министерство на земеделието и храните относно забрана за лова на птици - обект на лов, в общините на територията на Република България посочени в Приложение, неразделна част от настоящата заповед и отменяща заповед РД09-1/03.01.2017 г.