НачалоНовини 2022/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.10.2022 - Проведе се второ обучение по горска педагогика за лесовъди

20 експерта с лесовъдско образование успешно завършиха обучението по горска педагогика – първо ниво. Това е второто издание от поредицата курсове на тема „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Занятията стартираха на 10-ти октомври и се проведоха от Центъра за продължаващо обучение към Лесотехнически университет в три последователни дни на  територията на учебна база УОГС „Юндола“.

Целта на  курсовете е повишаване на капацитета на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, което ще допринесе в краткосрочен и средносрочен аспект за бъдещото изпълнение на Националният план за възстановяване и устойчивост. Планът предвижда изпълнението на политики, насочени към повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата. В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да се проведат занимания с 54 000 деца в начален образователен етап, включващи обогатяване на познанията за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми.

Обучението по горска педагогика е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051. В него взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, РДГ-Благоевград, РДГ-Бургас, РДГ-Сливен, РДГ-Стара Загора, РДГ-Пловдив, ГСС – Пловдив и ГСС – София.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност