НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 07.02.2023
Длъжност: Младши експерт „Контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 24.02.2023
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 06.02.2023
Длъжност: КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 13.02.2023
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 20.01.2023
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 20.01.2023
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 04.01.2023
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността "Главен горски инспектор"
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 05.12.2022
Длъжност: Конкурс за длъжност - Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 02.12.2022
Длъжност: Обявява за конкурс за длъжността “главен експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 18.12.2022
Длъжност: Регионална дирекция по горите – град София, обявява конкурс за длъжностите: Главен специалист „Горски инспектор” - 6 щатни бройки и Старши специалист „Горски инспектор” - 1 щатна бройка
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 15.12.2022
Длъжност: Главен специалист „Горски инспектор“ – 2 щатни бройки
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 22.11.2022
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен експерт "Географски информационни системи и база данни" в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 11.11.2022
Длъжност: Главен експерт "Стопанисване и ползване"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 11.11.2022
Длъжност: Старши юрисконсулт
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 30.11.2022
Длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ – ГОРСКИ ИНСПЕКТОР
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 21.11.2022
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 18.11.2022
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
предишна страница 1 | 2 | 332 | 33 следваща страница