РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 25.09.2023

Длъжност: Конкурс за следните длъжности: „Специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка; „Старши специалист - горски инспектор“ - 2 щатни бройки; „Главен специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство
Звено: РДГ Сливен

 

 

Материали