РДГ София | Обява за работа

Дата на валидност: 18.12.2022

Длъжност: Регионална дирекция по горите – град София, обявява конкурс за длъжностите: Главен специалист „Горски инспектор” - 6 щатни бройки и Старши специалист „Горски инспектор” - 1 щатна бройка
Звено: РДГ София

Регионална дирекция по горите – град София, на основание 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РДГ05-359/17.11.2022г г. на зам.- директора на Регионална дирекция по горите – София, обявява конкурс за длъжностите: 

 

Главен специалист „Горски инспектор” в Дирекция „Горско стопанство”, „Специализирана администрация“ на РДГ- София, с място на работа по смисъла на КТ, както следва:

приоритетно за района на дейност на ТП „ДГС-  София„ – две щатни бройки;

приоритетно за района на дейност на ТП „ДГС- Самоков” – една щатна бройка;

приоритетно за района на дейност на ТП „ДГС- Ботевград” – една щатна бройка;

приоритетно за района на дейност на ТП „ДГС- Своге” – една щатна бройка;

приоритетно за района на дейност на ТП „ДГС- Сливница” – една щатна бройка;

 

Старши специалист „Горски инспектор” в Дирекция „Горско стопанство”,  „Специализирана администрация“ на РДГ- София, с място на работа по смисъла на КТ, както следва:

приоритетно за районна на дейност на ТП „ДГС-Ихтиман” – една щатна бройка;

Материали