РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 04.07.2022

Длъжност: Конкурс за длъжността „Младши експерт „Стопанисване и защита на горските територии”, Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Сливен
Звено: РДГ Сливен

 

 

 

Материали