РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 13.12.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността главен експерт "Контрол по опазване на горските територии"
Звено: РДГ Сливен

Главен експерт "Контрол по опазване на горските територии" в дирекция "Горско стопанство" в Регионална дирекция по горите гр. Сливен - 1 щатна бройка

Материали