НачалоНовини 2023/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.06.2023 - Експерти от науката и практиката обединяват усилия за развитието на биоикономиката у нас

✔️Представители на науката, бизнеса, браншовите организации и администрацията се събраха на първа работна среща за обсъждане на възможностите и потенциала за развитие на биоикономиката у нас. Събитието е инициирано от Изпълнителна агенция по горите като партньор в изпълнението на проект “Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика” - CEE2ACT по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

✔️Пълна подкрепа на работата на експертната група изразиха инж. Мирослав Маринов, заместник-министър на земеделието и храните и инж. Валентин Чамбов, председател на работната група, които взеха участие в дискусията. Събитието беше открито от инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, който подчерта важността на темата и пожела успешна реализация на набелязаните цели. 

❗Във фокуса на разговорите бе очертана необходимостта от ангажирането на всички заинтересовани страни в създаването на национална визия и идентифицирането на приоритетите и стратегическите цели за развитието на биоикономиката, които да доведат до изготвяне на пътна карта за разработване на Национална стратегия и съответен план за действие.

✔️Участниците в срещата са категорични относно необходимостта от национален документ за развитие на биоикономиката в страната, в който на база междусекторния подход да се определят ясно потребностите, националните цели, приоритетите и действията. Те ще допринесат за по-ефективно използване на биоресурсите, създаване на по-висока добавена стойност, нови работни места, повишаване на знанията и капацитета на заетите в отделните сектори, икономическа, социална и екологична устойчивост при управлението им.

България е една от държавите в Централна и Източна Европа, които все още нямат национална стратегия за биоикономика, въпреки високата ресурсна база и независимо, че разполагат със съответни регионални стратегии и програми, коментират експертите.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност