Начало

Новини


26.01.2017 На основание чл. 69 от АПК представям на Вашето внимание проект на заповед за издаване на хартиени превозни билети, когато обектите по чл. 206 от ЗГ нямат връзка с информационната система на ИАГ
10.01.2017 Заповед РД48-1/10.01.2017 за забрана за лова на птици - обект на лов на територията на общините, посочени в приложение
27.09.2016 Писмо до РДГ относно изискването на ЗГ за наличие на устройства за позициониране и проследяване на движението (GPS) при транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти>
26.08.2016 Уважаеми дами и господа, в бр. 66 на Държавен вестник от 23.08.2016 г. са публикувани измененията и допълненията в Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, в сила от 27.08.2016 г.
11.05.2016 Информация по Заповед №576/22.04.2016г. на Изпълнителния директор на ИАГ
22.04.2016 Заповед №576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти
07.03.2016 Указания за стопанисване на горските култури с преобладаващо участие на бял бор

Работно време:

От 9:00 до 17:30
София, бул. Хр. Ботев 55
електронна поща: iag@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995